Overschrijvingen

AANMELDEN MET OVERSCHRIJVING

U heeft de afgelopen 3 jaar als spelend lid bij een andere vereniging ingeschreven gestaan. Indien u bij VVK Groningen wil komen voetballen, en u heeft de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging ingeschreven gestaan als spelend lid, dan moet, naast het aanmeldingsformulier, ook overschrijving aangevraagd worden. Dit gebeurt tegenwoordig digitaal. Bij aanmelden van een lid wordt automatisch door Sportlink gecontroleerd of overschrijving nodig is en indien nodig wordt deze automatisch aangevraagd bij de “oude” vereniging.

AFMELDEN MET OVERSCHRIJVING

Indien u bij een andere vereniging gaat voetballen, dan wordt automatisch overschrijving aangevraagd bij VVK. Zodra onze ledenadministrateur de aanvraag heeft ontvangen, zullen er een aantal controles plaatsvinden:

  • is alle contributie betaald?
  • is alle kleding/etc ingeleverd? Er zal dus contact met de desbetreffende leider/trainer opgenomen worden.

Aan de hand van de uitkomst van deze vragen, wordt de overschrijving goedgekeurd in Sportlink ingevuld. Indien één van beide vragen met NEE is beantwoord, dan vermelden wij dit in de aanvraag. De overschrijving naar de andere vereniging wordt dan wel verleend, maar u bent niet speelgerechtigd. Eerst moeten alle financiële zaken met ons afgehandeld worden.

DATUM REGULIERE OVERSCHRIJVINGEN

Voetbalclubs hebben tot en met 15 juni 24.00 uur de tijd om de overschrijvingen van spelers te regelen. Wil je VVK Groningen verlaten en je laten overschrijven naar een andere vereniging meld dit dat tijdig bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvkgroningen.nl) van VVK Groningen, aangezien het een paar dagen kan duren voordat duidelijk is of aan alle voorwaarden is voldaan. Dus regel de zaken tijdig! Denk er aan dat het invullen en ondertekenen van het formulier in Sportlink de nodige tijd in beslag kan nemen, aangezien jijzelf, je oude én nieuwe verenging het de nodige gegevens moeten invullen en ondertekenen.