Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren.

VVK heeft als incassant een ID nummer: NL4ZZZ400234150000 Het bankrekeningnummer is NL42 INGB 0000 9759 57 t.n.v. Voetbalvereniging VVK

Wij factureren inmiddels via ClubCollect. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voordeel voor de leden is het betaalgemak en de mogelijkheid tot betalen in twee termijnen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht). 

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over van VVK Groningen. Via e-mail en/of sms zal ClubCollect de leden, voorafgaand aan ieder seizoen, betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die de leden ontvangen kun je naar je persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kun je als lid aangeven op welke manier je wenst te betalen.

Je kan hierbij kiezen tussen een betaling ineens of in meerdere termijnen. Hierbij heb je de de keuze tussen een betaling via Ideal, automatische incasso en een betaling middels een overschrijving via hun bank. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvang je altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat je altijd op de hoogte zijn. Op je persoonlijke betaalpagina kun je ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur. 

Omdat ClubCollect betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens van de leden worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester en ledenadministratie. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij naar; www.clubcollect.com/nl/members 

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect, dan kunt u altijd terecht bij het bestuur.

Eventuele korting op de contributie kan alleen via een bestuursbesluit zoals ook op het formulier staat aangegeven.

Bijgaand het contributie model van VVK voor seizoen 2023-2024:

Categorie Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
mini-pupillen (onder 6) € 5,00 € 15,00 € 30,00 € 60,00
mini-pupillen (onder 7) € 5,00 € 15,00 € 30,00 € 60,00
F-pupillen (onder 8) € 8,33 € 25,00 € 50,00 € 100,00
F-pupillen (onder 9) € 8,33 € 25,00 € 50,00 € 100,00
E-pupillen (onder 10) € 8,75 € 26,25 € 52,50 € 105,00
E-pupillen (onder 11) € 8,75 € 26,25 € 52,50 € 105,00
D-junioren (onder 12) € 9,17 € 27,50 € 55,00 € 110,00
D-junioren (onder 13) € 9,17 € 27,50 € 55,00 € 110,00
C-junioren (onder 14) € 10,00 € 30,00 € 60,00 € 120,00
C-junioren (onder 15) € 10,00 € 30,00 € 60,00 € 120,00
B-junioren (onder 16) € 10,83 € 32,50 € 65,00 € 130,00
B-junioren (onder 17) € 10,83 € 32,50 € 65,00 € 130,00
A-junioren (onder 18) € 12,50 € 37,50 € 75,00 € 150,00
Voetbal Veld Algemeen Senioren € 17,50 € 52,50 € 105,00 € 210,00
Voetbal Zaal Algemeen Senioren € 10,00 € 30,00 € 60,00 € 120,00
Voetbal Veld/Zaal € 23,33 € 70,00 € 140,00 € 280,00
Trainingslid / 35+ € 10,42 € 31,25 € 62,50 € 125,00
NSL/donateur € 4,17 € 12,50 € 25,00 € 50,00