Contributie

Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren: VVK heeft als incassant een ID nummer: NL4ZZZ400234150000 Het bankrekeningnummer is NL42 INGB 0000 9759 57 t.n.v. Voetbalvereniging VVK De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.

Zorg voor voldoende saldo, bij een tweede weigering zal uw automatische incasso worden verwijderd en dient u de jaarcontributie ineens te voldoen. Leden die nog niet via automatische incasso betalen, ontvangen een factuur voor de afgesproken periode.
Leden die zich aanmelden in de periode 1 juli – 1oktober betalen vanaf 1 juli contributie voor het gehele seizoen. Daarna per kwartaal van aanmelding. Dit is conform artikel 13 lid 2 van de statuten.

Bijgaand het contributie model van VVK voor seizoen 2018-2019;

Categorie Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
mini-pupillen €         2,92 €         8,75 €       17,50 €       45,00
O-9 €         6,25 €       18,75 €       37,50 €       85,00
O-11 €         6,67 €       20,00 €       40,00 €       90,00
O-13 €         7,08 €       21,25 €       42,50 €       95,00
O-15 €         7,92 €       23,75 €       47,50 €     105,00
O-17 €         8,75 €       26,25 €       52,50 €     115,00
O-19 €       10,42 €       31,25 €       62,50 €     135,00
Senioren €       15,00 €       45,00 €       90,00 €     180,00
Trainingslid €         8,75 €       26,25 €       52,50 €     105,00
Niet-spelend lid / Donateur €       40,00

De contributie zal rond onderstaande data worden afgeschreven van uw betaalrekening. Hebt u geen incasso afgegeven, dan ontvangt u voor deze betaaldatum een factuur met het verzoek de contributie aan ons overmaken.

Inning van de contributie

Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
28-aug 28-aug 28-aug 28-aug
28-sep 28-okt 28-jan
28-okt 28-jan
28-nov 28-apr
28-dec
28-jan
28-feb
28-mrt
28-apr
28-mei

Uiteraard is betaling via automatische incasso per jaar ook mogelijk, u krijgt in dat geval € 5,- korting op de contributie (geld niet voor niet-spelende leden).Wilt u de contributie per maand,kwartaal of per half jaar voldoen kan dat uitsluitend middels automatische incasso. Machtigingsformulieren zijn op de club of bij de penningmeester verkrijgbaar (op verzoek per mail). En zitten standaard bij het aanmeldingsformulier. Leden die zich aanmelden in de periode 1 juli – 1oktober betalen vanaf 1 juli contributie voor het gehele seizoen. Daarna per kwartaal van aanmelding. De contributie wordt per kwartaal geïnd.

Machtigingen ingevuld na 1 oktober gaan het volgende seizoen in.

Een machtigingsformulier is hier te downloaden.

Wijziging van uw adres, bankgegevens, emailadres of telefoonnummer graag even doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vvkgroningen.nl
Vragen voor betalingen ed aan de Penningmeester: penningmeester@vvkgroningen.nl

Voor vragen over de contributie of over de betaling van de contributie kun u contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@vvkgroningen.nl