gemene voorwaarden VVK Groningen

U wordt lid van de voetbalverenging Korreweg (V.V.K.). Deze vereniging heeft verschillende sportieve ambities en heeft een
sociaal maatschappelijke functie binnen de wijk. Hierdoor zijn er verschillende beleidpunten die u moet aanvaarden.

 

Algemeen

V.V.K. wordt geleid door een hoofdbestuur met de ondersteuning van enkele commissies. Het postadres van de vereniging is :
Voetbalvereniging V.V.K., Postbus 1591, 9701 BN. De club is gevestigd op “Sportpark Het Noorden” met adres; Iepenlaan
89a, 9741 GB Groningen.

Aanmelding

De aanmelding geschiedt uitsluitend d.m.v. een volledig ingevuld inschrijvingsformulier inclusief pasfoto. Inschrijfformulieren
zijn op verzoek in onze kantine verkrijgbaar. Uw lidmaatschap is pas definitief nadat u hier schriftelijke bevestiging van
ontvangt. Het bestuur kan in sommige gevallen u het lidmaatschap weigeren conform de bij de notaris gedeponeerde statuten.
In geval van weigering kunt u op de eerstvolgende bestuursvergadering bezwaar maken. Het is in overleg met het bestuur
mogelijk om enkele proeftrainingen mee te draaien.

Afmelding

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit uitsluitend schriftelijk te doen en kunnen deze opsturen naar het
postadres van de vereniging. Met kan dit eenvoudig doen door het afmeldformulier te downloaden en volledig in te vullen.
Afhankelijk van de datum waarop het afmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt ontvangen is er contributie tot een bepaald tijdstip verschuldigd. In ieder geval geldt dat bij een opzegging na 15 juni voor het gehele aankomende seizoen contributie betaald moet worden.

Adreswijziging

 

Een adreswijziging dient zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail (ledenadministratie@vvkgroningen.nl) aan de
ledenadministratie doorgegeven te worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de leden zelf! VVK is niet aansprakelijk, noch
verantwoordelijk voor de (financiële) consequenties van het niet of niet tijdig doorgeven van de adreswijziging.

 

Gedragsregels

In ieder samenwerkingsverband is het nodig om gedragsregels af te spreken. Zonder regels zijn organisaties niet
beheersbaar. Dus ook binnen deze vereniging dienen gedrag- en omgangsregels te gelden. Het is niet de bedoeling alleen ge-
en verboden op te leggen. Er gelden afspraken waarin de normen en waarden waaraan de vereniging hecht tot uitdrukking
komen. Hierna worden de belangrijkste gedragsregels genoemd.

  • Voetbal is een teamsport. Dat betekend gezamenlijk plezier hebben en als dat mogelijk is een prestatie neerzetten met
    inachtneming van Fair Play. Ook de, misschien volgens sommigen, wat minder getalenteerde voetballers horen daarbij.
    Pesten of treiteren wordt niet getolereerd.
  • “Fair Play” wordt uitgedragen en er wordt naar gehandeld!
  • Scheidsrechters worden, ook al ben je het met een beslissing niet eens, met respect behandeld.
  • Naar de trainers en de teamleiders dient altijd geluisterd te worden.
  • De kleedkamers, het clubhuis en het sportpark dienen netjes en schoon gehouden te worden.

Tenue

 

Het voetbaltenue voor de wedstrijden dient door teams zelf aangeschaft en onderhouden te worden.
De vereniging kan bemiddelen bij de aanschaf van het tenue.
Shirt: Wit Broek: Zwart Kousen: Groen

Vrijwilligersbeleid

Voetballen bij V.V.K. betekent dat er van u ( of als ouder/verzorger) een actieve rol wordt verwacht binnen het
vrijwilligersbeleid. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd behoefte aan hulp. In welke vorm dan ook. Betrokkenheid bij
de sport bevordert tevens het verenigingsleven. Een leuk, gezellig en uitdagend verenigingsleven verhoogt in hoge mate het
plezier van u, uw zoon of dochter bij de vereniging. De normbesteding bedraagt gemiddeld 10 uur op jaarbasis. De taken die er liggen zijn immers omvangrijk: onderhoud sportcomplex, clubhuisdiensten, evenementenbegeleiding en natuurlijk trainen of begeleiden (als elftalleider of scheidsrechter) van een jeugd- of seniorenteam.

Spelerspas

Iedere speler vanaf de D’s dient over een digitale spelerspas te beschikken. De digitale pas wordt automatisch
aangemaakt na aanmelding van het lid bij de KNVB. De speler zelf dient voor een pasfoto te zorgen via de applicatie op
de telefoon. Geen foto betekent niet voetballen.