Afmelden?

 

U wilt stoppen met voetballen en u wilt zich uitschrijven bij onze vereniging. Dit dient altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren via ledenadministratie@vvkgroningen.nl

Opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd. Uiterste opzegdatum is 15 juni. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Schriftelijk opzeggen kan op 2 manieren:

per post: VVK Groningen, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 1591, Groningen. (voorkeur heeft per email, dan heeft u zelf ook bewijs van opzegging)
per mail: ledenadministratie@vvkgroningen.nl

Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen, tussentijdse opzeggingen zijn enkel mogelijk in overleg met het bestuur.

Opzeggingen na 15 juni worden wel verwerkt, maar leiden tot een contributie-aanslag voor het nieuwe seizoen. Dit omdat VVK een contributie afdracht aan de KNVB moet betalen op basis van het ledenbestand na 15 juni.

Voor de goede orde:
Afmeldingen via leiders, trainers of aan iemand zonder precies te weten wie, gelden dus niet!
 

Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie zodat een correcte afhandeling van zaken plaatsvindt.
Opzeggen ontslaat een lid niet van zijn contributie- en andere financiële verplichtingen. Mochten er nog rekeningen open staan dan dienen deze te worden voldaan voordat het lidmaatschap wordt beëindigd. Indien de financiën niet zijn afgehandeld zal het lidmaatschap open blijven staan, wat gevolgen heeft voor de registratie bij de KNVB en voor eventuele contributieopbouw in het volgende seizoen. Voor wat betreft de contributie- en andere financiële aangelegenheden is de penningmeester van de VVK ( penningmeester@vvkgroningen.nl) het aanspreekpunt.

Overschrijven:
Wilt u zich afmelden bij VVK en bij een andere club gaan voetballen, dan heeft u overschrijving nodig. Zie hiervoor het onderdeel Overschrijvingen.