Lid worden?

U wilt lid worden van van VVK Groningen of u wilt meer weten over het lidmaatschap van de vereniging?

Hopelijk helpt deze informatie daarbij. Mocht u toch nog meer vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de ledenadministratie. Voordat u of uw zoon/dochter actief kan gaan deelnemen, dient u lid te worden van onze ver­eniging. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden of krijgen in de kantine van VVK Groningen bij een bestuurslid.

Voor jeugdspelers geldt dat er altijd contact opgenomen wordt met één van de ouders. Zij zullen namelijk toestemming moeten verlenen om lid te worden, omdat er aan het lidmaatschap als speler ook een contributie verbonden is. Indien u of uw zoon/dochter de laatste drie jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging moet er ook overschrijving worden aangevraagd bij de oude vereniging. Dit gebeurt automatisch bij aanmelden bij de KNVB en er hoeft dus geen formulier meer te worden ingevuld. Voor overschrijvingen verwijzen u naar het naar dit onderdeel binnen de site.

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met een lidmaatschap voor de duur van één volledig seizoen, zoals in de statuten staat vermeld. De contributie is dan ook verschuldigd voor een geheel seizoen, ook indien u tijdens het seizoen als lid bedankt.

Aanmeldingsformulieren zijn te krijgen in de bestuurskamer bij één van de bestuursleden of zijn hieronder te downloaden.

De contributie kan worden voldaan via het betalen van een factuur. In dit geval kan de contributie alleen in zijn geheel worden voldaan. De contributie kan ook via automatische incasso worden voldaan, in dit geval kan de contributie ook per maand, kwartaal of half jaar worden voldaan. Een machtigingsformulier voor automatische incasso is hier te downloaden.

Door het formulier in te vullen wordt u niet automatisch lid. Uw gegevens zullen eerst door de secretaris worden gecontroleerd, waarna er contact met u opgenomen zal worden. Voor de uiteindelijke aanmelding is een handtekening vereist; uw gegevens zullen tot de uiteindelijke aanmelding niet worden opgenomen in onze administratie. De gegevens die u invult zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld; dit betekent onder meer dat wij uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Afhankelijk van de geboortedatum zal dan iemand van de jeugdcommissie (voor jeugdspelers) of de secretaris (voor senioren) contact met u opnemen. Ook is het mogelijk om lid te worden zonder zelf actief te zijn als speler in één van de teams: de vereniging is een gezellige ontmoetingsplaats voor iedereen die ‘iets met voetbal heeft’ en/of iets voor de voetbalvereniging wil betekenen als vrijwilliger (leider, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van één van de commissies, schoonmaker, kantine-medewerker, etc). Als u interesse heeft om een functie als vrijwilliger te vervullen binnen de vereniging kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een email versturen naar info@vvkgroningen.nl