Vrijdag 20 november 2015 ALV

Beste Leden,

Op vrijdag 20 november 2015 houden wij als vereniging weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Op de vergadering zullen wij enkele punten behandelen die voor iedereen als spelend of niet-spelend lid van belang zijn.
Kom daarom met zoveel mogelijk mensen en beslis mee over de toekomst van onze vereniging.
Inloop vanaf 19.30.  Vergadering zal om 19.45 beginnen.

Een korte agenda met wat er o.a. behandelt zal worden:

1. Opening en mededelingen

Welkom
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen ALV mei 2015

2. Samenstelling van het bestuur

Versterking gezocht voor het bestuur
Tom Zeilemaker stopt per begin van het jaar 2016

3. Verslag over het voetbalseizoen 2014 / 2015
Afronding van de verenigingsscan door KNVB en HALT
Financieel verslag
Verslag kascommissie
Stemming over verhoging van prijzen in de kantine
PAUZE

4. Plannen en beleid 2016 en 2017
Visie op de jeugdafdeling
Verschillende commissies
Speerpunten van de bestuursleden (rondje bestuur)
5. Rondvraag
6. Sluiting en borrel