Besluiten ALV 22-05-2015

Beste leden,

Bij de ALV van afgelopen 22 mei 2015 is teruggeblikt op afgelopen seizoen en vooruitgekeken naar komende jaren. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste punten die zijn besproken.
Met een algemeen, sportief en financieel verslag is door het bestuur uitgelicht hoe vorig seizoen is verlopen voor VVK Groningen. Voorzitter Rick van der Veen heeft daarnaast verteld wat het beleid voor de komende jaren gaat zijn en waar wij ons als club op gaan richten. Hieruit kwam naar voren dat vooral de blik is gericht op onze toekomst, de jeugd.

Ook is over enkele punten gestemd. Kirsten van der Meer is toegetreden als bestuurslid en is Tom Lankheet als secretaris van het bestuur aangesteld.
Tevens zullen Kirsten van der Meer en Tom Lankheet de ledenadministratie beheren.
Daarnaast is de hoogte van de contributie vastgesteld voor komend seizoen. Deze is licht verhoogd met € 5,- per categorie. Zie het schema hieronder voor alle wijzigingen.

Aansluitend hierop willen wij graag benadrukken dat het automatisch incasseren voor ons als vereniging een stuk tijd en moeite scheelt in de administratie. Ook krijgt u als lid bij betaling per automatische incasso in 1x een korting van € 5,- op de contributie. Dit geldt echter niet voor niet-spelende leden.
Daarnaast kun je met automatische incasso aangeven liever per maand, kwartaal, half jaar of in 1x te betalen.
Mocht je dit graag willen, dan kan je een machtigingsformulier opvragen in de bestuurskamer of er één downloaden via de site. Ingevulde formulier mogen worden ingeleverd bij de penningmeester of in de brievenbus naast de bestuurskamer.

Het nieuwe contributieschema is ook te vinden onder downloads

Bijgaand het contributie model van VVK voor seizoen 2015-2016
Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
mini-pupillen €         2,92 €         8,75 €       17,50 €       35,00
F-pupillen €         6,25 €       18,75 €       37,50 €       75,00
E-pupillen €         6,67 €       20,00 €       40,00 €       80,00
D-junioren €         7,08 €       21,25 €       42,50 €       85,00
C-junioren €         7,92 €       23,75 €       47,50 €       95,00
B-junioren €         8,75 €       26,25 €       52,50 €     105,00
A-junioren €       10,42 €       31,25 €       62,50 €     125,00
Senioren €       15,00 €       45,00 €       90,00 €     180,00
Trainingslid / 35/45+ voetbal  €      8,75 €       26,25 €       52,50 €     105,00
Niet-spelend lid /Donateur €       40,00

Een verslag van de gehele algemene ledenvergadering is op te vragen bij de secretaris: secretaris@vvkgroningen.nl