BELANGRIJK BERICHT OVER DE CONTRIBUTIE

Aan alle leden van VVK,

Met ingang van het seizoen 2016-2017 worden de jaar-, halfjaar-, kwartaal- en maandbedragen met ingang van de maand juli gefactureerd en geïncasseerd. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni. Het “voetbalseizoen” loopt van september tot omstreeks midden juni. Doordat er ook in de zomermaanden kosten worden gemaakt, is besloten om vanaf 1 juli de contributie te gaan factureren en te incasseren, zodat er elke maand een “vast bedrag” wordt geïncasseerd.

Indien men in de periode juli / dec lid wordt van de VVK kan men kiezen voor een jaarbetaling. Indien men voor een maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling kiest, worden de vervallen termijnen in een keer gefactureerd en geïncasseerd (als men een incassomachtiging aan VVK afgegeven heeft).

De reden van deze uitleg is dat in het afgelopen seizoen is gebleken, dat wanneer er 4 maanden ineens werden gefactureerd en geïncasseerd, de bedragen door de leden weer werden gestorneerd. Met bijvoorbeeld als argument “ik betaal 15 euro per maand en nu wordt er ineens 3 maanden van de rekening afgetrokken”.

En voor de goede orde: Indien men zich wil laten uitschrijven, zal dit pas gebeuren als alles betaald is.