ALV – vrijdag 9 november 2018

Op vrijdag 9 november 2018 houdt VVK Groningen een bijzondere algemene ledenvergadering om de leden te informeren over de toekomst van het Sportpark ’t Noorden. Graag zouden we zien dat hierbij zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.

De ALV begint om 20.00, inloop vanaf 19.30. De ALV vind natuurlijk plaats in onze eigen kantine. Zie tevens het event op Facebook.

De notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering zijn op te vragen bij de Secretaris: secretaris@vvkgroningen.nl

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1.  Opening en mededelingen

2. Bestuurswisseling

3. Financiën

4. Nieuwbouw

5. Rondvraag

6. Sluiting

Tot vrijdag 9 november,

Het Bestuur van VVK Groningen