ALV vrijdag 22 oktober 2016

Beste leden,

 

Jullie zijn allen uitgenodigd om vrijdag aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering (22 oktober 2016) om jullie stem te laten horen.

 

De agenda van de vergadering:

 1. Opening en mededelingen
 • Welkom;
 • Vaststellen agenda;

 

 1. Financieel jaarverslag 2015-2016;
 • Contributie
 • Kantine
 • Sportief
 • Contributie vanaf het seizoen 2016-2017

 

 1. Toekomst sportpark
 2. Samenstelling bestuur
 • Voorstel nieuwe bestuursleden:
 • Petra de Jonge (wedstrijdsecretaris)
 • Peter Oosterhuis (penningmeester)
 • Johan Koster (algemeen bestuurslid)
 • Henk Meertens (bestuurslid – materiaal)

 

 • Stemronde

 

 1. v.t.t.k.
 2. Rondvraag

 

 1. Sluiting en borrel