ALV – vrijdag 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 houdt VVK Groningen een bijzondere algemene ledenvergadering om de leden te informeren over de toekomst van het Sportpark ’t Noorden. Graag zouden we zien dat hierbij zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.

De ALV begint om 19.30, inloop vanaf 19.00. De ALV vind natuurlijk plaats in onze eigen kantine.

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1.    Opening

2.    Presentatie toekomst Sportpark ’t Noorden (incl. rondvraag)

3.    Sluiting

Tot vrijdag 10 maart,

Het Bestuur van VVK Groningen