ALV – donderdag 19 september

LEDENVERGADERING
Donderdag 19 september 2019 

Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

 

Op de komende ledenvergadering zullen we het huidig bestuur bedanken voor de inzet de afgelopen jaren.
Daarnaast zal een nieuw bestuur worden voorgedragen. Dit zal bestaan uit;
Perry Visschedijk
Jan-Martin Koetje
Martin Kloosterman
Susanne Steenhuis
Wilhem van der Wiel

Agenda Buitengewone algemene vergadering VVK 19 sept 20:00a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Verslag van het bestuur;
c. Financieel verslag;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Goedkeuring BAV;
f. Benoeming nieuwe bestuursleden;
g. Vaststelling van de contributies 2019/2020;
h. Rondvraag;
i. Sluiting.

Graag tot 19 september