Agenda ALV vrijdag 22 mei

Komende vrijdag 22 mei 2015 is weer de ALV. Hierbij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 

Algemene Ledenvergadering 2015 VVK Groningen
Tijd: 19.30 – 22:00 uur
Locatie: Kantine VVK, Iepenlaan 89a, 9741 GB Groningen

1. Opening en mededelingen
–       Welkom;
–       Vaststellen agenda;

2. Samenstelling bestuur
–       Voorstel nieuwe bestuursleden:
o Tom Lankheet (secretaris);
o Kirsten vd Meer; (algemeen);
–       Stemronde
–       Nieuwe kandidaten gezocht voor bestuur
o Penningmeester

3. Verslag over het seizoen 2014 / 2015

–       Algemeen jaarverslag;
–       Sportief jaarverslag;
–       Financieel jaarverslag 2014-2015;
–       Stemronde kascommissie voor ALV in november 2015
–       Contributieprijzen 2015-2016 aanpassen
o Jeugdcontributie per categorie €5,- omhoog
o Senioren contributie met €5,- omhoog.
–       Stemronde contributie
–       Kantineprijzen

4. PAUZE 10 MIN.

5. Plannen en beleid 2015 / 2016

6. Rondvraag

7. Sluiting en borrel